Privacy

Persoonlijke gegevens, die via deze website aan Vinissimo worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Catalaansewijn.nl, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.