Bodega Mas Gusó

Mas Gusó werd in 1564 gebouwd en stond toen bekend als Mas Perandreu. Aan het eind van de zeventiende eeuw trouwde een afstammeling van de familie, Antiga Perandreu, met de uit Girona afkomstige koopman Miquel Massana. In de eerste helft van de achttiende eeuw verenigde deze familie zich met de familie Fages uit Figueres, die verwant was aan de erkende schrijver uit de Empordà Fages de Climent. Om die reden stond de boerenhoeve destijds bekend als Can Fages. In de loop van de negentiende eeuw maakte de boerderij deel uit van het erfgoed van deze uit Figueres afkomstige familie totdat Rossend Janer het verkreeg.

Sinds jaar en dag zijn de landerijen die de boerenhoeve omgeven gebruikt als boomgaarden. Nadat de familie zich jarenlang uitsluitend bezighield met het boerenbedrijf, besloot zij in de jaren 80 om een andere wending aan de activiteit te geven die in die tijd de meeste plattelandshuizen in de omgeving kapitaliseerde. De ligging, de natuurlijke omgeving en de ruimte waarover Mas Gusó beschikt, maakte van deze boerderij een ideale plek om er de huidige activiteit als bodega tot ontwikkeling te brengen. Na een periode van verbouwingen en aanpassingen om de verschillende ruimtes uit te breiden en in orde te maken, biedt Mas Gusó nu een unieke bezigheid in de omgeving waar zij zich bevindt.

Vandaag de dag is de voornaamste attractie van de boerderij echter de ruimte gewijd aan de uitgebreide en gespecialiseerde vinotheek die 200 m² van de oude hooischuur van het boerenhuis en de werkplaats waar de landbouwmachines werden gerepareerd in beslag neemt. De wijnkelder werd in 1991 ingewijd en tot 2003 nam deze de oude, met uit halverwege de achttiende eeuw daterende gewelven en bogen uitgeruste stallen van de boerderij in beslag. Het bijzondere van deze vinotheek is dat zij over een eigen merk beschikt. Het gaat om de Spaanse wijnen Mas Gusó, die zijn geselecteerd uit het hele land.

catalaansewijn.nl Mas Guso